23.8.1995 - Gayatri mantran ainutlaatuinen voima

Baban puheita »  Sathya Sai Baban puheita » 23.8.1995 - Gayatri mantran ainutlaatuinen voima

RAKKAUDEN RUUMIILLISTUMAT!

Nykypäivän ihminen viettää elämänsä keskittyneenä kokonaan maallisiin huoliin. Hän unohtaa todellisen luonteensa, koska on kiintynyt kehoon, on uppoutunut maallisiin liiketoimiin ja sitoo itsensä kurjuuteen. Hän pitää kehoaan pysyvänä ja tekee kehon mukavuudesta elämänsä päämäärän. Nämä ovat asioita, joita jokainen yksilö kokee jokapäiväisessä elämässään.

Jos joku puhuttelee ihmistä ja kysyy häneltä, "Kuka olet?", niin hän samaistaen itsensä kehoon antaa vastaukseksi nimensä. Kysyttäessä edelleen hän vastauksessaan esittelee itsensä lääkärinä, maanviljelijänä tai opiskelijana tai vastaavaa. Kun jatketaan edelleen kyselyä, hän samaistaa itsensä kansallisuuteen amerikkalaisena, intialaisena, pakistanilaisena ja niin edelleen. Kun tutkit syvällisesti näitä vastauksia, huomaat, että mikään niistä ei kerro totuutta. Hän sai nimensä vanhemmiltaan. Se ei kuulunut hänelle syntyessä. Hänen samaistumisensa yhteen tai toiseen ammattiin ei ole totta, koska hän ei ole ammatti.

Keho, persoona ja Atma


Mikä sitten on totuus hänestä? "Olen Atma. Se on todellinen itseni." Tämä on totuus. Mutta ihmiset samaistuvat nimiinsä, ammatteihinsa ja kansallisuuksiinsa eivätkä perusta elämäänsä atmaan. Ei yksikään autonkuljettaja pidä itseään autona. Samoin keho on auto ja atma on kuljettaja. Unohtaen oman todellisen roolinsa kuljettajana, ihminen samaistaa itsensä kehoon, joka on kulkuneuvo.


Tämän totuuden on gayatri mantra tuonut esille korostetulla tavalla. "Dehabudhyaath Daasoham". "Kehon yhteydessä olen väline, palvelija". "Jivabudhyaath Thadamsah". "Jivan, yksilöllisen sielun, yhteydessä, olen kipinä Siitä (jumalallisuudesta)". "Aatmabudhyaath Thvameva- aham". "Atman suhteen olen sinä". Kun yksilö katsoo itseään atmisesta näkökulmasta, yksilö on sama kuin jumaluus. "Minä olen sinä ja sinä olet minä".Kolmikerroksinen asuntoJokaisessa ihmisessä on täten kolme puolta. Itse elämämme on kolmikerroksinen asuinrakennus. Brahmacharya1(oppilasvaihe) taso on tämän rakennuksen perusta. Tämän jälkeen perheellisen (Grihasthan) ensimmäinen taso. Sitten eläkkeelle siirtyminen perheellisestä elämästä (Vanaprasthan)on toinen kerros. Lopulta on luopujan (Sanyasin) taso, joka muodostaa kolmannen kerroksen. Täten pyrkimys Jumalan ymmärtämiseen (Brahmacharaya) on elämän muiden kolmen tason perusta. Muiden kolmen kerroksen turvallisuus ja varmuus riippuu perustan lujuudesta. Täten brahmacharaya on perustus. Mutta valitettavasti ihmiset ovat unohtaneet tämän elintärkeän tosiseikan.


He ovat onnellisia nähdessään ylärakenteen. Mutta koko komea rakennus saattaa romahtaa minä hetkenä tahansa, jos perusta on heikko. Kun olet onnellinen nähdessäsi puun kukkineen ja hedelmineen, sinun täytyy tuntea mielenkiintoa sen juuria kohtaan. Näkymätön perustus on näkyvän asuinrakennuksen perusta. Näkymättömät juuret ovat näkyvän puun perusta. Samoin näkymätön elämänvoima (praana) on näkyvän kehon perusta. Elämänvoimalla ei ole muotoa, kun taas keholla on muoto. Kuitenkin atminen perustotuus antaa kaiken tehon elämänvoimalle. Atman antaman voiman vuoksi elämänvoima saa kehon toimimaan. Keho on synnynnäisesti eloton. Se on tehty erilaisista materiaalisista aineista.

Ihmisen kolme voimaa

Gayatri mantrassa ensimmäinen rivi kuuluu: "Om bhur-bhuvas-suvaha". Tämän mantran on oletettu viittaavan kolmeen maailmaan, maahan, välimaailmaan ja taivaaseen (tai swargaan, jumalien maahan), bhu viittaa kehoon. Se on tehty viidestä elementistä (pancha bhutas). Nämä viisi elementtiä muodostavat luonnon (prakriti). On hyvin läheinen suhde kehon ja luonnon välillä. Samat viisi elementtiä, jotka ovat luonnossa ovat myös kehossa.
"Bhuvah" on elämänvoima, joka elävöittää kehon (praana-sakthi). Vaikkakin on elämänvoima, ilman jnanaa (tietoisuutta tai tietoa) kehosta ei ole hyötyä. Tämän vuoksi Veedat ilmoittavat: "Jatkuva keskittynyt tietoisuus on Jumaluutta"(Prajnaanam Brahma). Kun korkein tietoisuus on läsnä, elämänvoima kykenee elävöittämään kehon. Keho edustaa voimatonta ainetta. Elämän voima toimii kehossa kuin värähtely. Tämä värähtely saa voimansa korkeimmasta tietoisuudesta (prajnaanasta), joka ilmenee säteilynä. Siksi, keho, elämänvoima ja korkein tietoisuus ovat kaikki ihmisessä. Koko maailmankaikkeus on pienoiskoossa ihmisessä. Näiden kolmen aineksen vuoksi kykenemme näkemään kosmoksen ja kokemaan monia muita asioita. Meissä on kaikki mahdollisuudet. Ulkoinen on sisäisen olennon heijastus. Tästä seuraa, että todellinen ihmisyys (maanavathan) on jumaluus itse (daivathvam). Tämän vuoksi Vedat julistavat, että jumaluus ilmenee ihmismuodossa. Jokainen ihminen on synnynnäisesti jumalallinen, mutta johtuen kiintymyksestään kehoon hän pitää itseään pelkkänä ihmisenä. Kuinka elämänvoima elävöitti tämän ihmiskehon? Mistä tämä elämänvoima on tullut? Se tulee Itsen voimasta (atma-sakthista). Käyttäen apunaan tätä Itsen voimaa elämänvoima suorittaa kaikki tehtävät.

Gayatrin kolme muotoa

Kuka on "Gayatri"? Gayatri ei ole jumalatar. Gayatri on Vedojen äiti ("Gaayathri chandasaam maathaa"). "Gaayantham thraayathe ithi Gaayathri". "Gayathri vapauttaa mantran laulajan". Gayatri on läsnä kaikkialla, missä mantraa lauletaan.
Gayatrilla on kuitenkin kolme nimeä: Gaayathri, Saavitri, Saraswathi. Nämä kolme ovat läsnä jokaisessa. Gaayathri edustaa aisteja. Se on aistien mestari. Savitri on elämänvoiman (praana) mestari. Monet intialaiset tuntevat tarinan Savitrista, joka toi elämän takaisin kuolleelle miehelleen (Sathyavaanille). Savitri merkitsee totuutta. Saraswathi on puheen johtava jumala. Nämä kolme edustavat ajatuksen, puheen ja teon puhtautta (thrikarana suddhi). Vaikka Gayatrilla on kolme nimeä, kaikki kolme ovat meissä jokaisessa aisteina (gayathri), puhekykynä (saraswathi) ja elämänvoimana (savitri).


Gayatrilla on sanottu olevan viidet kasvot ja siksi kutsuttu nimellä "panchamukhi". Onko maailmassa ketään, jolla on viidet kasvot? Ei. Ramayanassa on sanottu, että Ravanalla oli kymmenen päätä. Jos hänellä todella oli kymmenen päätä, kuinka hän kykeni lepäämään vuoteellaan ja liikkumaan? Tämä ei ole tämän kuvauksen sisäinen merkitys. Hänen on sanottu olleen kymmenpäinen, koska hän oli neljän Vedan ja kuuden Sastran mestari.


Samoin Gayatria on kuvattu viisikasvoisena.

Viisi kasvoa ovat:


Ensimmäinen kasvo on: ”Om”
Pranava prinsiippi edustaa kahdeksaa eri vaurauden muotoa
( pranava= maailmankaikkeuden alkuääni, Jumaluuden symboli)

Toinen kasvo on: "Bhurbhuvas-suvaha"

Kolmas kasvo on: "Thath-Savitur-varenyam".

Neljäs kasvo on: " Bhargo Devasya dheemahi".

Viides kasvo on: "Dheeyo yo nah prachodayaath".


Kun Gayatri mantra on käsitetty tällä tavoin, oivalletaan, että kaikki Gayatrin viisi muotoa ovat meissä.

Gayatri-mantran voima


Gayatri mantraan kuuluu kaikki kolme elementtiä, jotka esiintyvät Jumalan kunnioituksessa: kuvaus, mietiskely ja rukous. Ensimmäiset yhdeksän mantran sanaa esittävät jumaluuden ominaisuuksia, "Om Bhur-Bhuvas-Suvah Thath Savitur Varenyam Bhargo Devasya". "Dheemahi" on yhteydessä mietiskelyyn. "Dheeyo yo nah Prachodayaath" on rukous Herralle. Täten mantra on rukous Jumalalle kaikkien voimien ja kykyjen saamiseksi.

  
 "Sarvaroganivaarini Gaayathri": Gayatri on kaikkien sairauksien  helpottaja. 
 "Sarvaduhkha parivaarini Gaayathri": Gayatri suojaa kaikelta  kurjuudelta. 
 "Sarvavaancha phalasri Gaayathri": Gayatri on kaikkien toiveiden  täyttäjä.
 Gayatri on kaiken hyväätekevän  antaja. Jos laulat mantraa, niin sinussa 
herää erilaisia voimia.


Tämän vuoksi Gayatri mantraa ei pitäisi käsitellä huolettomasti. Hengitykseemme sisältyy gayatrin ääni. Tuo ääni muistuttaa todellisesta muodostamme. Hengitykseen kuuluu sisään- ja uloshengitys. Jooga-sastrassa sisäänhengitystä kutsutaan nimellä "Poorakam" ja uloshengitystä nimellä "Rechakam". Hengityksen pidättäminen on nimeltään "Kumbhakam". Kun hengitetään sisään, syntyy ääni "So-o-o". Kun hengitetään ulos, syntyy ääni "Ham-m-m", "So-Ham", "So-Ham". (Bhagavan esittää, kuinka tämä tapahtuu hengitettäessä sisään ja ulos). "So" on "Se". "Ham" on "minä". "Se (Hän) on minä". " Minä olen jumalallinen". Jokainen henkäys julistaa tämän. Vedat selittävät saman asian lausumissa: "Thath thvam Asi" ("Sitä te olette"), "Aham Brahmaasmi" ("Minä olen Jumala"), "Ayam Atma Brahma" (Tämä henki on Jumaluus).Älä kuvittele, että Jumala on jossain kaukana sinusta. Hän on sinussa. Sinä olet Jumalaa. Ihmiset tahtovat nähdä Jumalan. "Sathyam Jnaanam Anantham Brahma", sanovat pyhät kirjoitukset. Totuus on Jumala. Viisaus on Jumala. Nämä molemmat ovat läsnä kaikkialla. Ne ylittävät ajan ja paikan kategoriat. Totuus on se, mikä on sama kaikkina aikoina, menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Tuo totuus on Gayatri.


Täten Gayatri on sydämen asukas (Hridaya). "Hri-daya" sisältää sanan "Daya" tarkoittaen myötätuntoa. Myötätuntoa on jokaisessa sydämessä. Mutta missä määrin sitä osoitetaan todellisessa elämässä? Hyvin vähän. Koko ajan ilmaistaan vain vihaa, kateutta, ylpeyttä ja ärtymystä. Nämä pahat ominaisuudet eivät ole luonnollisia ihmisille. Ne ovat vastoin ihmisluontoa. On sanottu, että se joka turvaa yksin mieleen, on paholainen. Se joka nojautuu kehoon, on eläin. Se, joka seuraa Atmaa (Itseä), on varustettu jumaluudella. Se, joka turvaa kehoon, mieleen ja atmaan, on ihminen. Ihmisyys on kehon, mielen ja Hengen (Atman) yhdistelmä. Ihmisen pitäisi nousta jumalalliseen eikä laskeutua paholaismaiseen tai eläimelliseen luonteeseen.

Vanhempien velvollisuus

Tästä päivästä alkaen vanhempien pitäisi opettaa lapsilleen moraalisia kertomuksia. Tiedätte kaikki, missä kaoottisessa kunnossa maailma on tänään. Epäjärjestys ja väkivalta rehottavat kaikkialla. Rauhaa ja turvallisuutta ei löydä mistään. Mistä rauhan voi löytää? Se on meissä. Turva on myös meissä. Kuinka turvattomuus poistetaan ja taataan turvallisuus? Se tapahtuu luopumalla haluista. Muinaisen Intian kielessä tämä oli nimeltään "Vairaagya" (luopuminen kiintymyksestä). Tämä ei tarkoita luopumista kodista ja perheestä ja vetäytymistä metsään. Se on tahtomisen vähentämistä. Perheellisenä rajoita toiveesi perheen tarpeisiin. Opiskelijana pitäydy opintoihisi. Ammatinharjoittajana pidä kiinni ammattisi velvollisuuksista. Älä salli minkäänlaista kohtuuttomuutta.
Gayatrin harjoittamisessa sinun pitäisi oivaltaa, että kaikki on sinussa ja sen vuoksi kasvattaa luottamusta Itseen. Ihminen on nykyisin lukuisten huolien kiduttama,
koska hän ei luota Itseen. Henkisen polun kulkijan kohtalona on kohdata "kuuden vihollisen" halun, ahneuden, sokeuden, ylpeyden ja kateuden aiheuttamat vaikeudet. Hänen on voitettava ne.

Kutsu opiskelijoille


Opiskelijat! Tällaisessa hyväenteisessä tilanteessa teidän pitäisi miettiä, kuinka voitte viettää ihanteellista elämää. Uskomalla Jumalaan teidän täytyy pyhittää kehonne. Ilman kehoa ette voi kokea mieltä ja älyä. Keho on väline ihanteenne saavuttamiseksi. Se pitäisi pitää hyvässä kunnossa. Kun keho on väline, niin välineen käyttäjä on Itse. Kaikki aisti-elimet toimivat Jumalallisen hengen (Atman) vuoksi. Atma on kaiken todistaja. Se tunnetaan myös omanatuntona. Omatunto saa vahvistuksensa jumalallisuudesta. Se on jumaluuden osa.
Jokainen ihminen on jumaluuden kipinä, kuten Gitassa on julistettu. Ihminen on oikeasti jumalallinen, mutta hänellä on taipumus unohtaa jumalallinen syntyperänsä. Gayatri mantra on riittävä suojelemaan henkilöä, joka laulaa sitä, koska Gayatriin sisältyy kaikki jumalalliset voimat. Se on olennainen edellytys nuorille, koska se varmistaa heille loistavan ja hyvän tulevaisuuden. Nuoret opiskelijat ovat huomisen kansalaisia ja johtajia. Sen vuoksi heidän pitäisi kasvattaa puhtaita ja jaloja ajatuksia. Myös vanhempien pitäisi kannustaa sellaista kehitystä.


Jumalan läheisyys


Upanayanam seremonia on ohi. Gayatri mantra on annettu teille. Te kannatte pyhää rihmaa,
johon on kolme nauhaa sidottu yhdeksi solmuksi (Intialainen seremonia). Nuo kolme nauhaa edustavat Brahmaa, Vishnua ja Maheswaraa. Ne myös esittävät menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. "Upanayanam" tarkoittaa olla lähellä Jumalaa. Jumalan läheisyys tekee sinut kykeneväksi vapautumaan huonoista ominaisuuksista ja hankkimaan hyveitä.
Opiskelijat! Vedat ovat korostaneet kolmea velvollisuutta: Kunnioita äitiä Jumalana, isää Jumalana ja opettajaa Jumalana. Pitäkää tämä käsky muistissa. Kiitollisuus vanhempianne kohtaan on tärkein velvollisuutenne. Tämän läksyn on opettanut Herra Rama.
Rakastakaa vanhempianne ja muistakaa Jumala. Kun miellytätte vanhempianne ja teette heidät onnellisiksi, koko elämänne täyttyy onnella.
Laulakaa Gayatria niin usein kuin mahdollista. Jos laulat sitä ottaessasi kylpyä, kylpysi tulee pyhäksi. Samoin laula sitä ennen ateriaa. Ruoasta tulee lahja Jumalalle. Kasvata harrasta antaumusta Jumalaa kohtaan.


(Bhagavan lopetti puheensa bhajanilla: "Bhajana binaa sukha santhi Nahi." Suuri yleisö yhtyi Bhagavanin lauluun.)


GAYATRI-MANTRA

Om Bhur-Bhuvas-Suvaha
Thath-Savitur-varenyam
Bhargo-Devasya-dheemahi
Dheeyo yo nah prachodayaath.

Lähde: Sanathana Sarathi syyskuu 1995